Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

За "Планет" ЕООД

Procent.bg е собственост на "Планет" ЕООД , ЕИК BG831770786, със седалище и адрес на управление: София, бул. Христо Ботев 28, ет.2 , тел: 02/ 954 9641, e-mail:

Предлагани услуги и стоки

В Procent.bg партньори на "Планет" ЕООД предлагат свои стоки и услуги, под формата на промоционални оферти. Всяка оферта разполага с подробно описание на вида стока или услуга, условията на закупуване и ползване, както и информация за доставчика.

Ценова политика

Цените в Procent.bg са в български лева, с включено ДДС.

Лични данни

Гарантираме сигурността на личните данни, които потребителя въвежда при своята регистрация ( име, телефон, e-mail, град). Ние не съхраняваме данните на банкови карти, с които са извършени плащания.

Работа с клиенти

Поради спецификата на услугата си, Procent.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. "Планет" ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

В случай че клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но в последствие офертата не се осъществява, "Планет" ЕООД възстановява на клиента заплатената сума само при съгласие от страна на търговеца.

Други особености

Условията за обслужване на транзакции с банкови карти са част от Общите условия за ползване на сайта Procent.bg.

Top