Общи условия за ползване на Procent.bg

Всеки, който зареди в своя интернет браузър сайта http://www.procent.bg автоматично заявява своето съгласие със следните Общи условия.

Тези Общи условия представляват договор между всеки посетител на сайта www.procent.bg и фирмата, чиято собственост е този сайт - "Планет ЕООД" ( ЕИК BG831770786 ) с адрес на управление: София, Бул. Христо Ботев 28, етаж 2.

В случай на несъгласие с представените условия, моля не използвайте сайта.

1) Какво е Procent.bg?

Procent.bg е сайт за колективно пазаруване. Сайтът предоставя своята рекламна платформа на свои бизнес партньори, с които има сключен договор. Те предлагат атрактивните си оферти на потенциални клиенти в интернет пространството. Услугите или стоките се предоставят под формата на ваучер и се извършват не от името на "Планет" ЕООД, а от нейния бизнес партньор, посочен в информацията и условията на всяка оферта.

2) Термини

- Уебсайт - Съвкупност от уеб страници, имащ една заглавна страница, зареждаща се при изписване на интернет адреса http://www.procent.bg в браузера на потребителя.

- Интернет браузър - Компютърна програма, която дава достъп на потребителя до интернет пространството и неговото използване.

- Потребител - Всяко лице с или без регистрация, което посещава и разглежда сайта http://www.procent.bg, независимо дали използва или закупува предлаганите в него стоки и услуги.

- Потребителско име - Наименованието, с което при своята регистрация потребителя избира да се назовава в сайта.

- Парола - Съвкупност от букви, цифри и/или символи, чрез чието вписване при регистрация и вход, потребителя получава достъп до своя профил и правото да закупува ваучери, предоставени от бизнес партньора на "Планет" ЕООД.

- Профил - Платформа с личен достъп от всеки регистриран потребител, където се съдържа информация за неговите закупени и използвани ваучери, както и информация относно неговата регистрация и лични настройки в сайта.

- Бизнес партньор / Доставчик на стоката или услугата - Партньор на Procent.bg, с когото той има подписан договор за предоставяне на интернет платформа в сайта http://www.procent.bg с цел реклама и посредничество на оферти, предлагащи стоки и услуги.

- Платформа - Съвкупност от интернет решения и система, която улеснява достъпа на потребителя до среда, предлагаща оферти на бизнес партньори.

- Клиент - Всеки потребител, притежаващ регистрация в интернет сайта http:// www.procent.bg , който е закупил ваучер за дадена оферта, с което действие се е съгласил с посочените в нея условия за ползване, както и с настоящите Общи условия на Procent.bg.

- Оферта - Изгодни условия за закупуването на ваучер, чрез който потребителя ще има достъп до притежанието или използването на определена стока или услуга, предоставена от бизнес партньор на собственика на сайта http://www.procent.bg - " Планет " ЕООД. Всяка оферта притежава свои собствени конкретни условия и чрез закупуване на ваучер за тази оферта, потребителя автоматично се съгласява с тях, както и с текущите Общи условия за ползване на сайта www.procent.bg.

- Стока/Услуга - Продукт, предоставен от бизнес партньора на собственика на сайта "Планет" ЕООД, валиден и готов за ползване от името на потребителя след закупуването на ваучер чрез интернет платформата на сайта http://www.procent.bg.

- Ваучер - Документът, който сайта http://procent.bg издава на своя потребител след закупуването на дадена оферта и чрез който той получава достъп до използването на определената стока или услуга, предлагана в конкретната оферта при определените в нея условия за ползване.

3) Права и задължения на страните

Страни по следните Общи условия са "Планет" ЕООД и всеки потребител, който зареди сайта http://www.procent.bg.

- При използване /зареждане на сайта Procent.bg, потребителят изрично се съгласява с настоящите Общи условия за ползване.

- При извършване на покупка от своя страна, клиента се съгласява с посочените общи условия и общите условия на всяка оферта, като по този начин сключва договор с предоставящия услугата или стоката. Procent.bg не е страна по този договор. В този смисъл, Procent.bg не носи отговорност при нанесени щети от страна на предоставящия стоката/услугата.

- Потребителят може да използва закупената от него стока или услуга като представи своя ваучер на бизнес партньора на доставчика. "Планет" ЕООД, както и нейният партньор не носят отговорност, в случай че трето лице се възползва от стоката или услугата без знанието на потребителя.

- За допълнителни услуги, извън закупения ваучер и неговите условия, потребителят договаря и доплаща дадената стока или услуга с изпълнителя й ( бизнес партньора на сайта), а не с "Планет" ЕООД, освен ако в офертата не е посочено друго.

- "Планет" ЕООД не е страна по договорите, сключени между доставчикът на услугата и потребителя.

- "Планет" ЕООД не връща парите на потребителя, в случай че той се откаже от вече заплатената от него оферта.

- "Планет" ЕООД не заменя вече заплатена от клиента оферта с друга, независимо дали вече заплатеният ваучер е използван или не.

- В случай на отказ или невъзможност за изпълнение на дадена оферта от страна на доставчика й, "Планет" ЕООД ще върне парите на потребителя, заявил своето искане чрез писмена декларация за обстоятелствата.

4) Регистрация и профил

За да може да се възползва от предлаганите стоки и услуги и да закупува ваучери за тях, потребителят трябва да попълни кратка форма за регистрация в системата на сайта www.procent.bg. В нея той попълва своите реални и актуални данни: име, телефон, e-mail, град и парола. При регистрация, потребителят получава достъп до своя профил в системата на сайта, където има информация за неговите заявени, закупени или изтекли ваучери. Потребителят носи пълната отговорност спрямо своята парола, както и спрямо всички действия извършени от неговия профил.

След успешна регистрация, потребителят получава достъп до своя профил, в който може да променя своите настройки и да вижда своите заявени, закупени и използвани ваучери.

5) Сигурност и защита на личните данни

Ние предлагаме на потребителите сигурен и успешен начин за онлайн пазаруване. Гарантираме, че нашите бизнес партньори, предоставящи обявените в Procent.bg стоки и услуги са реални, обявените цени са с ДДС и са без допълнителни такси ( с изключение на куриерски услуги или доплащания, упоменати конкретно в условията на офертата).

Procent.bg гарантира сигурността на Вашите лични данни. Ние съхраняваме само основните Ви потребителски данни, поискани при Вашата регистрация - Име, телефон, e-mail и град. Паролата е известна само на Вас или на тези, на които сте я предоставили волно или неволно. Ние съхраняваме данните Ви само и единствено за целите, посочени в чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни. В сайта не се съхраняват детайлите на банковите карти, с които се извършват разплащанията, които стават посредством платформите на E-pay и БОРИКА.

Издаваните ваучери са генерирани със специален код на ваучера, както и със секретен код, което гарантира сигурността на Вашето плащане и възползване от закупената услуга или стока.

6) Начини и условия на плащане

Цените в сайта Procent.bg са обявени в български лева и включват ДДС.

Всеки регистриран потребител може да заплати избраната от него оферта по един от следните начини, които предлагаме:

- Чрез системата за разплащания в брой EasyPay, като заплати изискуемата сума в някоя от касите на EasyPay, предоставяйки 10-цифрен код, който се появява след като заявите, че искате да платите по този начин. Списък с касите на EasyPay можете да намерите тук.

- Чрез системата за интернет разплащания E-pay. Ако имате регистрация в E-pay, Вие можете да заплатите исканата от Вас оферта чрез своята регистрирана банкова карта или микросметка.

- Чрез банков превод. При покупката на ваучер, след като заявите, че искате да платите чрез банков превод, ще получите банковите данни, които са Ви необходими за извършване на плащането.

- Чрез банкомат. Услугата B-pay се подържа от над 800 банкомата. Списък с банкоматите, поддържащи B-pay меню можете да намерите тук.

- Чрез директно плащане със своята банкова карта Visa, Visa Electron или Master Card, без да е нужна регистрация в разплащателна система. При избор на такъв вид плащане, ще бъдете директно пренасочени към платформата за банкови разплащания, подържана от БОРИКА и E-pay.

Закупувайки своя ваучер, потребителят се съгласява с текущите Общи условия за ползване на сайта, както и с условията на конкретната оферта, чрез което сключва договор с бизнес партньора на Procent.bg и представляващата го компания. След като потребителят заплати избраната оферта и разплащателната система отчете това, той ще намери своя ваучер в профила си, направен в системата на сайта http://www.procent.bg и ще може да се възползва от конкретната стока или услуга в рамките на посочения в условията на офертата срок. Ваучерът съдържа името на притежателя, условията на офертата и нейната валидност, както и уникален секретен код, спомагащ сигурността и контрола на услугата.

7) Други условия

- Procent.bg запазва правото си да променя Общите условия на сайта без да уведомява потребителя за това.

- Част от тези Общи условия за ползване са и Условията за обслужване на транзакции с банкови карти.

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

За "Планет" ЕООД

Procent.bg е собственост на "Планет" ЕООД , ЕИК BG831770786, със седалище и адрес на управление: София, бул. Христо Ботев 28, ет.2 , тел: 02/ 8524747, e-mail:

Предлагани услуги и стоки

В Procent.bg партньори на "Планет" ЕООД предлагат свои стоки и услуги, под формата на промоционални оферти. Всяка оферта разполага с подробно описание на вида стока или услуга, условията на закупуване и ползване, както и информация за доставчика.

Ценова политика

Цените в Procent.bg са в български лева, с включено ДДС.

Лични данни

Гарантираме сигурността на личните данни, които потребителя въвежда при своята регистрация ( име, телефон, e-mail, град). Ние не съхраняваме данните на банкови карти, с които са извършени плащания.

Работа с клиенти

Поради спецификата на услугата си, Procent.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. "Планет" ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

В случай че клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но в последствие офертата не се осъществява, "Планет" ЕООД възстановява на клиента заплатената сума само при съгласие от страна на търговеца.

Други особености

Условията за обслужване на транзакции с банкови карти са част от Общите условия за ползване на сайта Procent.bg.

- При възникнали спорове, търговецът предоставящ услугата или клиента ( потребителя) на сайта имат право да подадат жалба чрез платформата за онлайн решаване на спорове в ЕС на този линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Top